Apartman veya Sitelere Özel Banka Hesabı

Şeffaf Yönetim

Güvenli Ödeme

Zamandan Tasarruf

Mobil Dijital Asistan

Genel Bina Yönetim Hizmetleri

Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından Genel Kurul’da alınan kararla yönetim devredilir.
Birlik Apartman ve Site Yönetimi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun verdiği yönetim görevi ve sorumluluklarını üstlenir. Binanıza ait yatırımlar ve büyük onarım işleri için bir kurul oluşturulur.
Binanız adına banka hesabı açılır veya varsa mevcut hesabınız kullanılır.
Tüm tahsilat ve ödemeler bu hesaptan yapılır. Birlik Apartman ve Site Yönetimi tecrübeli kadrosu ile tüm gelir ve gider hesaplarınızı ve resmi defterlerinizi tutar. Aidat listelerinizi asar. Apartman görevlisinin bordro ve SGK işlemlerini yapar. Genel Kurul çağrısı ve hazırlıklarını tamamlar.
Gelir gider tablolarınızı hazırlar, faaliyet raporu ve denetim raporunu Genel Kurulda kat maliklerine sunar.

Bütçe Yönetimi Hizmetleri

Binanıza işletme bütçesi yapılarak, giderlerinizin bu bütçeye uygun şekilde yapılması sağlanacaktır.

Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri

Birlik Apartman ve Site Yönetimi, yönetimini aldığı binalara, tahsil edilemeyen alacaklar için çözüm ortağı Hukuk Büroları vasıtasıyla avukatlık hizmeti sağlar. Avukatlarımız icra takipleri için binadan ayrıca avukatlık ücreti talep etmezler.

Denetim Hizmetleri

Bina sorumlusu personelimiz binanızın haftalık rutin kontrolleri yapar. Denetici ile koordineli olarak binaya ait ihtiyaçlar tespit edilir ve giderilir. Apartman görevliniz ve diğer çalışanlarınızın yaptığı işler denetlenir. Sisteme işlenir. Binanız, görevli personelimiz tarafından her hafta rutin olarak ziyaret edilerek denetlenecektir. Acil durumlarda, teknik personelimize 24 saat ulaşabilirsiniz.

0 YÜZÜ GÜLEN MÜŞTERİ
0 APARTMAN ve SİTE
0 BİRLİK'TE İÇİLEN KAHVE