NEDEN SİTE YÖNETİMİ

BİRLİK \ NEDEN SİTE YÖNETİMİ

Site yönetimi, site içerisindeki ortak alanların iyileştirilmesi amacıyla bakım, onarım ve tadilat işlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgilenir. Şikayet ve önerileri dikkate alır. Genel işlerin takibini yapar.

Site Yönetimi Nedir?
Görevleri Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu, bina ve site yönetimi açısından önemli unsurları bir araya getirmek amacıyla 1965 yılında resmi bir şekilde yazıya dökülmüştür. Eğer ki yönetici görevini ilk kez yerine getirecekseniz; sizden önceki yöneticiden görevi devralırken genel bilgi alabilirsiniz. Ancak görev ve sorumluluklarınızı daha iyi anlayabilmeniz için Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kurallardan yararlanabilirsiniz.

Yönetici, kat maliklerinin onayı ile belirlenir. Yönetici, bina ile ilgili tüm sorumlulukları denetler. Tüm işlerin devamlılığını sağlayan kişi konumundadır. Kat Mülkiyet Kanunu’nda yöneticinin görevleri açıkça belirtilmiştir.

Site Yöneticisi Kimdir?
Ne Yapar?

Yaşadığımız apartman, sitenin bir parçası olabilir. Apartmanlar birleşerek siteleri oluşturur. Apartmanımız aslında bütünün bir parçasıdır. Bu konuda devreye site yönetimi kavramı girer.  Site yöneticisi, apartman yönetiminde yer alan kişiler tarafından belirlenir ve tüm sitenin sorumluluğunu alır.

Site yöneticisi; site içerisindeki ortak alanların iyileştirilmesi için gerekli bakım, onarım ve tadilat işlemlerin yapılmasında öncülük eder. Şikayet ve önerileri dikkate alır. Genel işlerin takibini yapar.

Site yönetimi, apartman yönetimleri baz alındığında bir nevi üst yönetimdir. Apartman yönetimlerinden farklı olarak tüm site alanını tek elden yönetir.

Site yöneticisi; ortak alanların bakım, onarım ve tadilat işleri ile ilgilenir. Ana bağımsız bölüm yöneticilerinden oluşur ve apartman yöneticileri içinden seçilir.

Site Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Yöneticisi olmayan apartmanlarda kat maliklerinden biri ya da bir kaçı yönetim oluşturur. Yönetim oluşabilmesi için aşağıda belirtilen defterler temin edilir ve noterde apartman adına tescil ettirilir;

  • 1 karar defteri
  • 1 vezne defteri / 1 işletme defteri

Yönetim oluşturmak için yapılması gereken işlemler;

  • Tüm kat maliklerinin katılması gereken toplantı düzenlenir.
  • Toplantıya katılmaları için; kat maliklerine imza karşılığında bir davet tebliğ edilir.
  • Toplantı bildirisinin bir nüshası apartman panosuna asılmalıdır.
  • Yöneticilerin kat maliki olma zorunluluğu yoktur.

Hangi Yapılarda Kurulur?

Kat Mülkiyet Kanunu’nun 34.maddesi gereği 8 ya da daha fazla bağımsız bölüme sahip olan yapılarda yönetici bulundurmak zorunludur. Bununla birlikte istenilen her yapı tarzında site yönetimi kurulabilir.

Site Yönetiminin Görevleri Nelerdir?

  • Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. Maddesine göre genel yönetim işlerinin görülmesidir.
  • Site, apartman ya da lojman yöneticilerin adres değişikliklerini muhtara bildirmek zorundadır.
  • Yapı içerisinde kömürlük, garaj, depo, kullanılmayan boş bağımsız bölüm gibi yerlerde kimsenin yaşamıyor olmasını takip etmelidir.
  • Kat malikleri, çalışanlarının kimliklerini kapıcılara, güvenlik görevlilerine ve yönetime bildirmek zorundadır. Yönetim bu takipleri yapmak durumundadır.